Caracter Based

Enneagram

„Az Enneagram a maga legabsztraktabb részében az ÉN
egyetemes mandalája – mindannyiunk szimbóluma.”
Don Richard Riso

Caracter Based

Enneagram

„Az Enneagram a maga legabsztraktabb részében az ÉN egyetemes mandalája – mindannyiunk szimbóluma.”
Don Richard Riso

Az Enneagram az emberiség ősi (többezer éves) tudása arról, hogy mindannyian kilenc karaktertípus egyikeként születünk a világra és éljük le életünket. A körbe rajzolt kilencszög (=enneagram) szimbólum nemcsak a tudat alatti működésünket segít felismerni, hanem azt is megmutatja, hogy hogyan kapcsolódunk egymáshoz és a világhoz.

Az Enneagram nem azt mondja meg, hogy milyen vagy, hanem azt, hogy milyen egyedi eszköztárad és lehetőségeid vannak bármire is, amit szeretnél. Legyen az egyéni fejlődés, gyereknevelés, párkapcsolat vagy akár vezetői karrier.
Nem véletlenül használják a filmiparban, profilozásban, szervezetfejlesztésben, önismeretben.

enneagram
konzultációk »

A kilenc
karakter »

A hármas
egység »

enneagram
konzultációk »

A kilenc
karakter »

A hármas
egység »

Az Enneagramnak nagyon sokféle megközelítése létezik, melyek alapvetően két nagy iskolába sorolhatóak. Az egyik, ahol az Enneagramot személyiség-tipológiaként kezelik. Jelen pillanatban ez az uralkodó megközelítés, az interneten számtalan leírás, teszt található, mely alapján megnézhetjük, hogy a személyiségünk mely Enneagram mintázathoz áll legközelebb. Típustanként történő alkalmazása csak töredéke az Enneagram tanításának.

Az igazi jelentősége azonban pont abban rejlik, hogy maga a rendszer arra a velünk született, egész életünkben változatlan érzelmi kódra segít rámutatni, mely alapvetően vakfolt. Ez az Enneagram Karakterünk. Ebben a sávban nem működnek a tesztek. Viszont működik az a velünk született képességünk, hogy ha nyitottak vagyunk és készek arra, hogy kilépjünk a régi megfigyelési mintázatunkból, akkor minden segédeszköz nélkül képesek legyünk eligazodni az emberi kapcsolatainkban.

Karakterünk a kapocs ahhoz a bennünk levő energiaforráshoz, mely

 • korlátlan, és folyamatosan megújul,
 • bármikor a rendelkezésünkre áll,
 • használata építően hat mindenkire.

Az Enneagram két dolgot nyújt nekünk:

 • megkönnyíti a hétköznapi életet
 • újra felfedezteti az önmagunk és a környezetünk közötti egységet.

A kilenc különböző Enneagram karaktert számokkal jelölik, egytől kilencig. Mindegyikünknek csupán egyetlen helye (száma) van az Enneagramban, amely ugyan nem változik egy emberöltő alatt, de érettségünkhöz kapcsolódva rendkívül árnyaltan jelenik meg életünk folyamán.

A kilenc különböző Enneagram karaktert számokkal jelölik, egytől kilencig. Mindegyikünknek csupán egyetlen helye (száma) van az Enneagramban, amely ugyan nem változik életünk folyamán, de érettségünkhöz kapcsolódvavégtelen fejlődési teret nyújt

Enneagram konzultációk

Gyorsítósáv önmagadhoz

 • Önmegismerés
 • Életcél feltérképezés

Egyéni
konzultáció

Kapcsolati konzultáció

 • Párkapcsolat
 • Szülő gyerek kapcsolat 

Egyéni
konzultáció

Vezetői transzformáció

 • 9 munkasítlus
 • 9 karakter, mint vezető

WORKSHOP és Egyéni konzultáció

9in1 COACH Egyéni

 • Intenzív kapcsolódás
 • Gyorsabb eredmények

6 alkalmas
egyéni konzultáció

A 9 karakter

Az Enneagram rendszere szerint kilenc egyéni látásmódot különböztethetünk meg, erre utal a szó eredete (görög; ennea=kilenc, gram=rajz). Megmutatja ösztönös beállítódásunkat a gondolkodás, érzés és viselkedés tekintetében, ami meghatározza fejlődésünk egyedi útját.

A kilenc különböző Enneagram karaktert számokkal jelölik, egytől kilencig. Mindegyikünknek csupán egyetlen helye (száma) van az Enneagramban, amely ugyan nem változik meg éltünk folyamán, de érettségünkhöz kapcsolódva végtelen fejlődési teret enged.

Nyolcas karatker

Az Nyolcasok az életüket egyfajta harctéren élik, ahol az erőseké a hatalom. Állandó tesztüzemmódban vannak. Mind magukat, mind a környezetüket folyamatosan helyzetbe hozzák, hogy kiderüljön, kiben mennyi erő lakozik. 

Kettes karatker

Az Kettesek egész élete mások támogatásáról szól. Na persze nem bárkiéről, hanem kiválasztottakról. Ez lehet egy személy, de akár nagyon sok is. Hibátlan receptoraik vannak arra, hogy felismerjék mások vágyait, és igyekeznek azt legjobb tudásuk szerint megadni.

Hetes karatker

Az Hetesek igazi vagabondok. Egész életükben új és új élmények felé száguldanak, miközben mindig találnak társakat/követőket. Jól és könnyen kommunikálnak, pozitívak, energikusak. Mélyen lenézik a kispolgári korlátoltságot és kötelezettségvállalást.

Kilences karatker

Az Kilencesek sem többre, sem kevesebbre nem vágynak, minthogy legyen béke és harmónia. Ennek érdekében a belső erejükethol elnyomják (nem ér annyit , hogy felhúzzam magam), hol rázúdítják a helyzetre (na ezt azért már nem lehet eltűrni).

Hármas karatker

Az Hármasok már kicsi gyerekkorukban is magukra irányítják figyelmet. Hihetetlen érzékük van arra, hogy olyan teljesítményt adjanak le, amivel kivívják mások csodálatát.. Az egész életet versenypályának tekintik, és számukra csak dobogós hely létezik.

Hatos karatker

Az Hatosok már kiskoruktól büszkék arra, hogy használják az eszüket, és afelől is meg vannak győződve, hogy ha ők nem lennének, akkor a világ  már vesztébe rohant volna. Teljesítik a kötelezettségeiket, betartják az ígéreteiket, hisznek a szövetség erejében.

Egyes karatker

Az Egyesek gyakran példaképpé, követendő mintává válnak azáltal, hogy cselekvő energiájukat magas minőségű tevékenységbe fordítják. Gyakoribb nehézség számukra, hogy megálljt parancsoljanak maguknak, semmint, hogy rávegyék magukat a munkára.

Négyes karatker

Az Négyesek vágya, hogy mások legyenek, mint a többiek. A sablonok elborzasztják őket. Mindenben eltérnek a szokványostól: viselkedésben, öltözködésben, reakciókban… Sokszor művészi kifejezésmódokhoz nyúlnak, hogy ezt a „másságot” meg tudják élni.

Ötös karatker

Az Ötösök az egész életükkel képviselik a ma oly divatos „lifelong learning” fogalmát. Számukra ez nem egy elhatározás, hanem magának az életnek az egyetlen normális megközelítése. Bár nyitottak minden új információra, a tudásuk gyakran specializálódik.

A hármas egység

A teljes érzelmi palettánkat – csakúgy, mint a színek esetében – három alapérzelemből keverjük: szeretet, indulat, félelem.

Az Enneagram tanítása arra mutat rá, hogy a három közül az egyik dominánsan van jelen bennünk, és kihat minden egyes pillanatunkra anélkül, hogy tudnánk róla. A három alapérzelem külön fókuszban nyilvánul meg. A Szeretet (Szív, Érzés) központúak fókusza az érzelmeken, kapcsolatokon van. Az Indulat (Test, Cselekvés) központúak fókusza a cselekvésen és a viselkedésen, míg a Félelem (Fej, Gondolkodó) központúak fókusza a gondolatokon, ok-okozati összefüggéseken van.

Így valósítja meg együtt a három érzelmi bázis a teljességet.

SZeretet - szív - érzés

Erősségeik és gyengéik is az érzelmeikkel kapcsolatosak.
Tisztán látják (információ nélkül is) környezetük érzelmi viszonyait.
Az emberi kapcsolataik terén megmutatkozó képességeik miatt tudjuk leginkább nagyra értékelni őket.

Ha nincsenek jól, az érzelmeik billenek ki az egyensúlyukból, hisztérikussá, narcisztikussá válhatnak.

félelem - fej - gondolkodás

Erősségeik és gyengéik a gondolkodással kapcsolatosak.
Látják és keresik az összefüggéseket és a dolgok értelmét.
Figyelemre méltó felismeréseik, ötleteik, valamint a dolgok mély szintű megértése miatt tudjuk nagyra értékeli őket.

Ha kibillennek az egyensúlyukból, az is a gondolataik mentén történik, felnagyul a veszélyérzetük, fenyegetve érzik magukat.

Indulat - test - cselekvés

Erősségeik és gyengéik az ösztönökkel kapcsolatosak
Könnyen cselekszenek és jók az ösztönös megérzéseik.
A környezetükhöz való viszonyuk, lényükből fakadó bölcsességük és vezetői affinitásuk miatt tudjuk nagyra értékelni őket.

Ha nem találják helyüket, a viselkedésük billen ki az egyensúlyából. Teljesen passzívvá vagy agresszívvá válhatnak.

Visszajelzések

Visszajelzések

„Annyira jól éreztem magam, és annyi mindenre ébredtem rá. (…)
Az enneagram egy játék, és amióta bepillantást nyertem, azóta játszom, és örülök, amikor egyre ügyesebb leszek, egyre jobban megértem, hogy ki mit miért csinál vagy mond.”

„Szeretnék köszönetet mondani. Most jutottam az évtervezéshez, évértékeléshez, és hihetetlen, hogy a veled való munka segítségével hol vagyok a tavalyi énemhez képest.  Könnyedebben veszem az akadályokat, és a csapatom is sokkal jobban megbízik bennem…”

„Fontosnak tartom beépíteni a vezetői eszköztárba a módszertant. Eddig is igyekeztünk úgy élni a mindennapjainkat, hogy megtaláljuk minden kollégánkhoz a kulcsot. A tudás birtokában még jobban megismerhetjük a minket körülvevők mozgatórugóit.”

Az Enneagram és én

Idestova húsz éve lenyűgöz, ahogy egyre közelebb kerülhetek ehhez a bennünk szunnyadó ősi bölcsességhez. Olyan ez számomra, mint a kvantumfizika, vagy a nano részecskék világa. Nem kell őket kitalálni, itt vannak körülöttünk mióta világ a világ, függetlenül attól, hogy ki mit tud, ír vagy gondol róluk. A megismerésük azonban csodás távlatokat nyit meg a fejlődésünkben.

Az Enneagram is itt van bennünk a kezdetektől, semmilyen különleges képesség nem kell ahhoz, hogy használjuk. Kizárólag rajtunk múlik, hogy milyen utat választunk, milyen tempóban, milyen eredménnyel. „Enneagam szemüvegen” keresztül a világ sokkal élhetőbb, harmonikusabb és szórakoztatóbb hely, ahol a látszólag kibékíthetetlen ellentétekre is akad megoldás, és ahol a lehetetlennek tűnő helyzetekből is lehet kiút.

 

+36 20 951 4963

judit.magyar@cbeconsult.com

+36 20 951 4963

judit.magyar@cbeconsult.com