Caracter Based Enneagram

Karakter leírások

„Az Enneagram a maga legabsztraktabbrészében
az ÉN egyetemes mandalája – mindannyiunk szimbóluma.”
Don Richard Riso

A hármas egység

A hármas egység

A teljes érzelmi palettánkat – csakúgy, mint a színek esetében – három alapérzelemből keverjük: szeretet, indulat, félelem.

Az Enneagram tanítása arra mutat rá, hogy a három közül az egyik dominánsan van jelen bennünk, és kihat minden egyes pillanatunkra anélkül, hogy tudnánk róla. A három alapérzelem külön fókuszban nyilvánul meg. A Szeretet (Szív, Érzés) központúak fókusza az érzelmeken, kapcsolatokon van. Az Indulat (Test, Cselekvés) központúak fókusza a cselekvésen és a viselkedésen, míg a Félelem (Fej, Gondolkodó) központúak fókusza a gondolatokon, ok-okozati összefüggéseken van.

Így valósítja meg együtt a három érzelmi bázis a teljességet.

SZeretet - szív - érzés

Erősségeik és gyengéik is az érzelmeikkel kapcsolatosak.
Tisztán látják (információ nélkül is) környezetük érzelmi viszonyait.
Az emberi kapcsolataik terén megmutatkozó képességeik miatt tudjuk leginkább nagyra értékelni őket.

Ha nincsenek jól, az érzelmeik billenek ki az egyensúlyukból, hisztérikussá, narcisztikussá válhatnak.

félelem - fej - gondolkodás

Erősségeik és gyengéik a gondolkodással kapcsolatosak.
Látják és keresik az összefüggéseket és a dolgok értelmét.
Figyelemre méltó felismeréseik, ötleteik, valamint a dolgok mély szintű megértése miatt tudjuk nagyra értékeli őket.

Ha kibillennek az egyensúlyukból, az is a gondolataik mentén történik, felnagyul a veszélyérzetük, fenyegetve érzik magukat.

Indulat - test - cselekvés

Erősségeik és gyengéik az ösztönökkel kapcsolatosak
Könnyen cselekszenek és jók az ösztönös megérzéseik.
A környezetükhöz való viszonyuk, lényükből fakadó bölcsességük és vezetői affinitásuk miatt tudjuk nagyra értékelni őket.

Ha nem találják helyüket, a viselkedésük billen ki az egyensúlyából. Teljesen passzívvá vagy agresszívvá válhatnak.

Fontos: az Enneagram karakterünk egy mélyen belénk kódolt érzelmi minta, aminek általában nem vagyunk tudatában.
Ha valakire illik bármelyik leírás, az nem jelenti azt, hogy az a karakter, viszont ha valaki egy bizonyos számú karakter, akkor egész biztosan igaz rá az adott karakter jellemzése.

A 9 karakter

A 9 karakter

Az Enneagram rendszere szerint kilenc egyéni látásmódot különböztethetünk meg, erre utal a szó eredete (görög; ennea=kilenc, gram=rajz). Megmutatja ösztönös beállítódásunkat a gondolkodás, érzés és viselkedés tekintetében, ami meghatározza fejlődésünk egyedi útját.

A kilenc különböző Enneagram karaktert számokkal jelölik, egytől kilencig. Mindegyikünknek csupán egyetlen helye (száma) van az Enneagramban, amely ugyan nem változik egy emberöltő alatt, de érettségünkhöz kapcsolódva rendkívül árnyaltan jelenik meg életünk folyamán.

Nyolcas karakter

Nyolcas karakter

Jellemzők

dominancia •
saját törvények/öntörvényűség •
alá/főlé rendeltség •
agresszió •

Erősségek

• született vezető
• tettrekészség
• hatalmas energia
• szókimondás

A Nyolcasok az életüket egyfajta harctéren élik, ahol az erőseké a hatalom. Állandó tesztüzemmódban vannak. Mind magukat, mind a környezetüket folyamatosan helyzetbe hozzák, hogy kiderüljön, kiben mennyi erő lakozik. Míg a többi nyolc karakter alapvetően kerüli a konfliktust, addig a nyolcas generálja a konfrontatív helyzeteket. A világ pedig alapvetően fekete-fehér. Valaki vagy erős, vagy gyenge, vagy barát, vagy ellenség, vagy méltó, vagy méltatlan. A külvilág gyakran tartja agresszívnak, bár egyidejűleg általában elismerik a tekintélyét.

Öntörvényűsége soha nem a pozíciójának, vagy a vagyonának a függvénye. Belülről fakad, minden egyébtől függetlenül.

Náluk nem nehéz felfedezni, hogy TEST karakterek. Mindig a cselekvése, viselkedése lesz a látható mezőben, és ezt figyelik a külvilágban is. Ha valaki gyenge, lehet 180-es az IQ-ja, egy Nyolcas akkor is ostobánk fogja tartani. És azt is, aki holmi IQ tesztre hivatkozik.

Fontos: az Enneagram karakterünk egy mélyen belénk kódolt érzelmi minta, aminek általában nem vagyunk tudatában.
Ha valakire illik ez a fenti rövid leírás, az nem jelenti azt, hogy Nyolcas karakter, viszont ha valaki Nyolcas karakter, akkor egész biztosan igaz rá a jellemzés.

Kilences karakter

Kilences karakter

Jellemzők

harmónia •
kedélyesség •
nyugalom •
„élni és élni hagyni” •
passzív agresszió •
agresszió •

Erősségek

• segítő szándék
• nyitottság
• empátia
• béke teremtő / békeharcos

Az Kilencesek sem többre, sem kevesebbre nem vágynak, minthogy legyen béke és harmónia. Ennek érdekében a belső erejüket/indulatukat hol elnyomják (nem ér annyit az egész, hogy felhúzzam magam), hol rázúdítják a helyzetre (na ezt azért már nem lehet eltűrni). Ezt a két állapotot általában öntudatlanul váltogatják. Maguk sem szokták tudni pontosan, hogy „mitől gurult el a gyógyszerük”. Mind munkájukban, mind magánéletükben rendkívül jó energiamenedzserek: tudnak pont annyi energiát fordítani dolgokra, amennyi éppen kell, és egy centivel sem többet. A helyzeteket igyekeznek a maga teljességében vizsgálni. Nehezükre esik bárminek is a lezárása vagy befejezése, mert akkor sérülhet a teljesség.

Fontos: az Enneagram karakterünk egy mélyen belénk kódolt érzelmi minta, aminek általában nem vagyunk tudatában.
Ha valakire illik ez a fenti rövid leírás, az nem jelenti azt, hogy Kilences karakter, viszont ha valaki Kilences karakter, akkor egész biztosan igaz rá a jellemzés.

Egyes karakter

Egyes karakter

Jellemzők

maximalizmus •
tökletességre törekvés •
kritikai hajlam •
hűvösség •

Erősségek

• erős fegyelem
• tervszerűség
• precizitás

Az Egyesek gyakran öntudatlanul is, de példaképpé, követendő mintává válnak azáltal, hogy cselekvő energiájukat magas minőségű tevékenységbe fordítják. Tetterejük szinte folyamatos.
Gyakoribb nehézség számukra, hogy megálljt parancsoljanak maguknak, semmint, hogy rávegyék magukat a munkára.
Nagyon fontos számukra az etikus, erkölcsös viselkedés, és ezt kimondva és kimondatlanul is elvárják a környezetüktől – a környezetüknek ez nem mindig kellemes. Lévén, hogy TEST karakter, értékrendjük és elvárásrendszerük sokkal inkább a viselkedésben és cselekedeteiben jelenik meg, semmint a kommunikációjukban.

Fontos: az Enneagram karakterünk egy mélyen belénk kódolt érzelmi minta, aminek általában nem vagyunk tudatában.
Ha valakire illik ez a fenti rövid leírás, az nem jelenti azt, hogy Egyes karakter, viszont ha valaki Egyes karakter, akkor egész biztosan igaz rá a jellemzés.

Kettes karakter

Kettes karakter

Jellemzők

segítőkészség •
gondoskodás •
szolgálat / uralkodás •
érzelmi manipuláció •

Erősségek

• önzetlenség
• emberközpontúság
• szociális érzékenység, empátia
• nagyon magas energiaszint

A Kettesek egész élete mások támogatásáról szól. Na persze nem bárkiéről, hanem kiválasztottakról. Ez lehet egy személy, de akár nagyon sok is. Hibátlan receptoraik vannak arra, hogy felismerjék mások vágyait, szükségleteit, és igyekeznek azt legjobb tudásuk szerint megadni. Komoly karriereket képesek háttértámogatással létrehozni.

SZÍV karakterek, nagyon tisztán látják az emberek egymás közti viszonyait. Másokat viszont komolyan össze tudnak zavarni azzal, hogy sem cselekedeteinkben, sem kommunikációjukban – a szó hétköznapi értelmében – nem konzekvensek.

Fontos: az Enneagram karakterünk egy mélyen belénk kódolt érzelmi minta, aminek általában nem vagyunk tudatában.
Ha valakire illik ez a fenti rövid leírás, az nem jelenti azt, hogy Kettes karakter, viszont ha valaki Kettes karakter, akkor egész biztosan igaz rá a jellemzés.

Hármas karakter

Hármas karakter

Jellemzők

hatékonyság •
karrier •
teljesítmény •
látszat – „siker, pénz, csillogás a mozivásznon” •

Erősségek

• motivációs képesség
• pörgés
• project orientáltság
• pozitív életszemlélet

Az Hármasok már kicsi gyerekkorukban is magukra irányítják figyelmet. Hihetetlen érzékük van arra, hogy olyan teljesítményt adjanak le, amivel kivívják mások csodálatát (vagy irigykedését). Az egész életet versenypályának tekintik, és számukra csak dobogós hely létezik. Remek trendérzékük van, amiben érdemes bízni. Egyszerre általában több dolgot is képesek magas energiaszinten végezni. Haláluk a „koncentráljunk egy dologra” hozzáállás.

SZÍV karakterként ők is a viszonyokban olvasnak remekül. Szavak nélkül is tudják, hogy kinél mennyire erős az elfogadottságuk, ki mit szeretne tőlük, és építenek erre. Mások ezért gyakorta tartják őket számítónak vagy törtetőnek.

Fontos: az Enneagram karakterünk egy mélyen belénk kódolt érzelmi minta, aminek általában nem vagyunk tudatában.
Ha valakire illik ez a fenti rövid leírás, az nem jelenti azt, hogy Hármas karakter, viszont ha valaki Hármas karakter, akkor egész biztosan igaz rá a jellemzés.

Négyes karakter

Négyes karakter

Jellemzők

kreativitás •
egyediség, különlegesség •
sablonosság elkerülése •
drámák •

Erősségek

• művészi érzék
• a szépség megmutatásának képessége
• érzelmi hatás / mélység
• megismételhetetlenség

Az Négyesek vágya, hogy mások legyenek, mint a többiek. A sablonok elborzasztják őket. Mindenben eltérnek a szokványostól: viselkedésben, öltözködésben, kedélyállapotban, reakciókban. Az átlagnál gyakoribb, hogy művészi kifejezésmódokhoz nyúlnak, hogy ezt a „másságot” meg tudják élni és mutatni. Bár tudatosan nem akarnak reflektorfényt, másságuk mégis azt eredményezi, hogy figyelmet generálnak. Különleges dolgokat alkotnak.

SZÍV karakterként az érzelmi viszonyok foglalkoztatják, de csak az igazán mély és igazán valódi érzelmeket tartják emberhez méltónak. A külső szemlélők gyakran látják emiatt szeszélyesnek, labilisnak, melankolikusnak (és depresszióra hajlamosnak).

Fontos: az Enneagram karakterünk egy mélyen belénk kódolt érzelmi minta, aminek általában nem vagyunk tudatában.
Ha valakire illik ez a fenti rövid leírás, az nem jelenti azt, hogy Négyes karakter, viszont ha valaki Négyes karakter, akkor egész biztosan igaz rá a jellemzés.

Ötös karakter

Ötös karakter

Jellemzők

tudásvágy / tudás •
információ orientáltság •
objektivitás •
visszahúzódás •

Erősségek

• nagyon jó megfigyelőképesség
• érzelemmentes logika
• részletesség
• önállóság

Az Ötösök az egész életükkel képviselik a ma oly divatos „lifelong learning” fogalmát. Számukra ez nem egy elhatározás, hanem magának az életnek az egyetlen normális megközelítése. Bár nyitottak minden új információra, a tudásuk gyakran specializálódik, és egy kiválasztott terület szakértőjévé válnak. Gyakran magányosak, ami őket cseppet sem zavarja. Szociális kapcsolataikat igyekeznek a legszükségesebbekre koncentrálni.

FEJ karakterként mind a tanuláshoz, mind az élethez való viszonyuk erősen elméleti. A tapasztalás soha nem írja felül az elméleti ismereteket. Ha a kettő ellentmondásban van, mindaddig az elméletet fogadják el valóságnak, míg egy másik (bizonyított) elmélet felül nem írja azt.

Fontos: az Enneagram karakterünk egy mélyen belénk kódolt érzelmi minta, aminek általában nem vagyunk tudatában.
Ha valakire illik ez a fenti rövid leírás, az nem jelenti azt, hogy Ötös karakter, viszont ha valaki Ötös karakter, akkor egész biztosan igaz rá a jellemzés.

Hatos karakter

Hatos karakter

Jellemzők

kötelesség •
hűség / lojalitás •
stratégiák •
kétely / bizonytalanság •

Erősségek

• szövetséges
• megbízható
• felelősségteljes
• vészhelyzetben is aktív

A Hatosok már kiskoruktól büszkék arra, hogy használják az eszüket, és afelől is meg vannak győződve, hogy ha ők nem lennének, akkor a világ (család, team, szomszéd) már vesztébe rohant volna. Teljesítik a kötelezettségeiket, betartják az ígéreteiket, hisznek a szövetség erejében és értetlenül állnak minden olyan helyzet előtt, amikor ezek az értékek sérülnek. A külvilág meg néha előttük áll értetlenül: „Csak azért ne menj moziba, mert megígérted. A mozi a szórakozás egy formája! Akkor megyünk oda, amikor kedvünk van hozzá, nem amikor a kötelezettség szólít!”

Gyakorlatiasabbak, mint az Ötös karakter, két lábbal állnak a földön, de FEJ karakterként nekik is a tudás és gondolat a döntő. Csak akkor képesek valamit kérni, vagy megtenni, ha értik az okát.

Fontos: az Enneagram karakterünk egy mélyen belénk kódolt érzelmi minta, aminek általában nem vagyunk tudatában.
Ha valakire illik ez a fenti rövid leírás, az nem jelenti azt, hogy Hatos karakter, viszont ha valaki Hatos karakter, akkor egész biztosan igaz rá a jellemzés.

Hetes karakter

Hetes karakter

Jellemzők

szabadság •
élmények •
haverok, buli •
utópiák •
felelősség elutasítása •

Erősségek

• sodró lelkesedés
• fejlett jövőkép
• újító hajlam
• korlátok elutasítása

Az Hetesek igazi vagabondok. Egész életükben új és új élmények felé száguldanak, miközben mindig találnak társakat/követőket. Jól és könnyen kommunikálnak, pozitívak, energikusak. Mélyen lenézik a kispolgári korlátoltságot és kötelezettségvállalást. Folyamatos mozgásuk, az új kalandok keresése lehetőséget ad számukra, hogy messze elkerüljék a jelen és a múlt problémáit, kötöttségeit, fájdalmát. Túlzott szabadságvágyuk oltárán gyakran feláldozzák saját kapcsolataikat is. A többiek számára talán az egyik legnehezebben értelmezető karakter, mivel a felelősségvállalást és kötődést annyira „emberi érték”-ként azonosítjuk, hogy feldolgozhatatlan, ha valaki ezeket elutasítja.

A Hetesek gyakran lázítanak. FEJ karakterségük ott látszik tisztán, hogy cselekedeteikkel az elménkre hatnak – gondoljuk át a dolgokat, nézzünk másként a világra, értelmezzük másként az elavult elképzeléseinket.

Fontos: az Enneagram karakterünk egy mélyen belénk kódolt érzelmi minta, aminek általában nem vagyunk tudatában.
Ha valakire illik ez a fenti rövid leírás, az nem jelenti azt, hogy Hetes karakter, viszont ha valaki Hetes karakter, akkor egész biztosan igaz rá a jellemzés.

Visszajelzések

Visszajelzések

„Annyira jól éreztem magam, és annyi mindenre ébredtem rá. (…)
Az enneagram egy játék, és amióta bepillantást nyertem, azóta játszom, és örülök, amikor egyre ügyesebb leszek, egyre jobban megértem, hogy ki mit miért csinál vagy mond.”

„Szeretnék köszönetet mondani. Most jutottam az évtervezéshez, évértékeléshez, és hihetetlen, hogy a veled való munka segítségével hol vagyok a tavalyi énemhez képest. Könnyedebben veszem az akadályokat, és a csapatom is sokkal jobban megbízik bennem…”

„Fontosnak tartom beépíteni a vezetői eszköztárba a módszertant. Eddig is igyekeztünk úgy élni a mindennapjainkat, hogy megtaláljuk minden kollégánkhoz a kulcsot. A tudás birtokában még jobban megismerhetjük a minket körülvevők mozgatórugóit.”

Enneagram konzultációk

Gyorsítósáv önmagadhoz

  • Önmegismerés
  • Életcél feltérképezés

Egyéni
konzultáció

Kapcsolati konzultáció

  • Párkapcsolat
  • Szülő gyerek kapcsolat 

Egyéni
konzultáció

Vezetői transzformáció

  • 9 munkasítlus
  • 9 karakter, mint vezető

WORKSHOP és Egyéni konzultáció

9in1 COACH Egyéni

  • Intenzív kapcsolódás
  • Gyorsabb eredmények

6 alkalmas
egyéni konzultáció

Az Enneagram és én

Idestova húsz éve lenyűgöz, ahogy egyre közelebb kerülhetek ehhez a bennünk szunnyadó ősi bölcsességhez. Olyan ez számomra, mint a kvantumfizika, vagy a nano részecskék világa. Nem kell őket kitalálni, itt vannak körülöttünk mióta világ a világ, függetlenül attól, hogy ki mit tud, ír vagy gondol róluk. A megismerésük azonban csodás távlatokat nyit meg a fejlődésünkben.

Az Enneagram is itt van bennünk a kezdetektől, semmilyen különleges képesség nem kell ahhoz, hogy használjuk. Kizárólag rajtunk múlik, hogy milyen utat választunk, milyen tempóban, milyen eredménnyel. „Enneagam szemüvegen” keresztül a világ sokkal élhetőbb, harmonikusabb és szórakoztatóbb hely, ahol a látszólag kibékíthetetlen ellentétekre is akad megoldás, és ahol a lehetetlennek tűnő helyzetekből is lehet kiút.

 

+36 20 951 4963

judit.magyar@cbeconsult.com

+36 20 951 4963

judit.magyar@cbeconsult.com